System kontroli dostępu – co to jest?

Jeśli jesteś właścicielem lub zarządcą jakiejś nieruchomości, czy to prywatnej czy komercyjnej, na pewno wielokrotnie zastanawiałeś się nad sposobami zapewnienia bezpieczeństwa temu, co się w niej znajduje. Na pewno stosujesz już jakieś, choćby najprostsze, zabezpieczenia, aby osoby niepowołane nie mogły dostać się na jej teren i uzyskać dostępu do przechowywanych tam rzeczy. Bywa jednak, że tradycyjne metody ochrony takie jak klucze i zamki przestają wystarczać, a wtedy rozwiązaniem może być system kontroli dostępu.

1. Czym są systemy kontroli dostępu?

2. Jakie są zalety systemów kontroli dostępu?

3. Z czego się składają systemy kontroli dostępu?

4. Kiedy warto zainwestować w system kontroli dostępu?

Czym są systemy kontroli dostępu?

System kontroli dostępu to zespół połączonych ze sobą urządzeń mechanicznych i elektronicznych, których zadaniem jest ograniczanie dostępu użytkowników do określonych stref (sektorów) tego systemu. Aby było to możliwe, system ten identyfikuje ich i rozpoznaje rodzaj i zakres przydzielonych im uprawnień na podstawie wcześniej wprowadzonych danych.

Jakie są zalety systemów kontroli dostępu?

Systemowe rozwiązania w obszarze ochrony przed nieautoryzowanym dostępem mają wiele plusów:

pozwalają dowolnie kształtować dostęp każdego użytkownika do wyznaczonych stref, nie wymagają tworzenia odrębnych narzędzi dostępu (np. kluczy) do poszczególnych podstref, rejestrują każde wkroczenie w obszar chroniony, identyfikują każdego użytkownika wchodzącego do strefy kontroli dostępu, mogą być skoordynowane z systemem monitoringu, mogą być skoordynowane z systemem ochrony przeciwpożarowej, pozwalają na bieżąco rejestrować zdarzenia występujące w obrębie systemu, umożliwiają zdalną kontrolę nad dostępem, pozwalają na wprowadzenie wieloetapowego procesu weryfikacji użytkownika.

Z czego składają się systemy kontroli dostępu?

Podstawowe dwie grupy elementów systemów kontroli dostępu to urządzenia identyfikujące oraz zapory.

Wśród urządzeń uwierzytelniających można wymienić najpopularniejsze:

• szyfratory,

• czytniki kart magnetycznych,

• piloty elektroniczne,

• czytniki biometryczne (linii papilarnych, źrenic)

Najczęściej spotykane zapory to:

• drzwi z zamkiem elektronicznym,

• bramki,

• rygle,

• szlabany,

• bramy przesuwne.

Każde z wymienionych wyżej rozwiązań ma swoje zalety i ograniczenia, dlatego projekt skutecznego i bezpiecznego systemu kontroli dostępu powinien być poprzedzony szczegółowa analizą oczekiwań wobec instalacji oraz możliwości technicznych i prawnych.

Kiedy warto zainwestować w system kontroli dostępu

Nowoczesny system ochrony dostępu to w porównaniu z tradycyjnymi metodami zabezpieczenia nieruchomości spory wydatek. Warto w niego jednak zainwestować szczególnie wtedy gdy:

• na terenie nieruchomości znajdują się wartościowe przedmioty,

• na terenie nieruchomości gromadzone są na dużą skalę ważne dane,

• potrzebne jest monitorowanie dostępu użytkowników do pomieszczeń,

• chciałbyś zdalnie kontrolować wejścia na teren nieruchomości.

Eurosystems – kontrola dostępu Bydgoszcz

Jeśli po przeczytaniu tego artykułu zainteresowałeś się tematem systemów kontroli dostępu i chciałbyś poznać możliwości i praktyczne rozwiązania w tym obszarze, zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Eurosystems to doświadczony dostarczyciel kompleksowych rozwiązań z obszaru elektronicznego zabezpieczenia nieruchomości. Posiadamy dużą wiedzę i doświadczenie praktyczne, które pozwalają nam tworzyć zindywidualizowane precyzyjnie nastawione na potrzeby każdego zleceniodawcy.

Kategorie: