Pomiary elektryczne, odbiory, nadzór

Zajmujemy się świadczeniem profesjonalnych usług potwierdzonych odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami z zakresu pomiarów instalacji elektrycznej zapewniając jej prawidłowe działanie.

Pomiary instalacji elektrycznej Bydgoszcz – zakres usług

Nasza oferta obejmuje zarówno pomiary parametrów instalacji elektrycznej okresowe, jak i odbiorcze. Wykonujemy między innymi takie usługi, jak:

  • pomiar rezystancji izolacji,
  • pomiar rezystancji uziemienia,
  • pomiar impedancji pętli zwarcia,
  • kontrola stanu instalacji odgromowej,
  • ogólny przegląd instalacji elektrycznej.